DRI
Društvo radioloških inženirjev Slovenije
POKLIC RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA
Predstavitev poklica radiološkega inženirja ...

Novice in dogodki

Preveri novice in aktualne dogodke ...

SESTANEK KARDIOVASKULARNE IN INTERVENTNE SEKCIJE

VABILO NA SESTANEK KARDIOVASKULARNE IN INTERVENTNE SEKCIJE Vabimo Vas na sestanek in predavanja KV sekcije , ki bodo v četrtek 11.05.2017 ob 16. […]

SESTANEK MAMOGRAFSKE SEKCIJE

VABILO NA SESTANEK MAMOGRAFSKE SEKCIJE Vabimo Vas na sestanek mamografske sekcije, ki bo v četrtek 13.4.2017 ob 16.15. uri. Sestanek […]

Kongres UIMR FBiH z mednarodno udeležbo

Obavijest, Poštovane koleginice i kolege, predsjedništvo Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH, želi Vas obavjestiti o organizaciji Kongresa UIMR FBiH […]

ECR 2017
Evropski kongres radiologije

Bilteni

Bilteni so strokovne publikacije Društva radioloških inženirjev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev Slovenije

VZORČNI MODEL OBJAVE ČLANKA

NASLOV ČLANKA – NASLOV ČLANKA – NASLOV ČLANKA Nuša Dovečar 1 , Nejc Mekiš 2 1 Študentka študijskega programa Radiološka tehnologija 2. […]

FUNKCIJSKO MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠČNIMI OKVARAMI MOŽGANOV

POVZETEK Uvod in namen: Funkcijsko magnetnoresonančno (fMR) slikanje kot neinvazivna diagnostična metoda omogoča slikanje delovanja možganov, na podlagi česar lahko […]

DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB

POVZETEK Uvod: Panoramsko slikanje je ekstraoralna tehnika slikanja zob, kjer se prikažeta zgornja in spodnja čeljust na eni sliki. Po […]

POSTANI ČLAN DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV

Postani član Društva radioloških inženirjev

Povezave

Uporabne in zanimive spletne povezave