ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA SPODNJIH OKONČIN

PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY OF LOWER LIMBS

Vesna Mekiš (Retelj)


CT KOLONOGRAFIJA

CT COLONOGRAPHY

Matej Potočnik, Alen Barbič


UPORABA PA PROJEKCIJE NAMESTO AP PRI SLIKANJU SIS

USE OF PA PROJECTION INSTEAD OF AP IN SIJ IMAGING

Nejc Mekiš, Mark F Mc Entee