ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS ZBORNIKA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


ELEKTROMAGNETNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE WORKPLACE ENSURING SAFETY AND HEALTH AT WORK

Peter Gajšek


SEVALNA OBREMENITEV BOLNIKOV PRI SCINTIGRAFIJI OBŠČITNIČNIH ADENOMOV

RADIATION EXPOSURE OF PATIENTS IN SCINTIGRAPHY OF PARATHYROID ADENOMA

Sebastijan Rep, Marko Hočevar, Janja Vaupotič, Luka Ležaić


PRIMERJAVA POVPREČNE ŽLEZNE DOZE NA DOJKO PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI IN TOMOSINTEZI DOJK

COMPARISON OF MEAN GLANDULAR DOSE TO THE BREAST IN DIGITAL MAMMOGRAPHY AND BREAST TOMOSYNTHESIS

Maja Žinkovič, Marija Šantl Letonja, Egon Prelec


EVALVACIJA INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

EVALUATION OF INTRAFRACTION MOVEMENT IN PROSTATE CANCER RADIATION THERAPY

Andrej Breznik, Borut Kragelj, Primož Peterlin, Valerija Žager Marciuš, Irena Oblak


VPLIV SPOLA BOLNIKA NA PREMIK POLOŽAJA IZOCENTRA PRI OBSEVANJU PLJUČNEGA RAKA

THE EFFECT OF GENDER OF THE PATIENT ON ISOCENTER POSITION MOVE IN LUNG CANCER RADIOTHERAPY

Valerija Žager Marciuš, Dunja Hace, Andraž Zagrušovcem, Timotej Ščančar


ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODROČJE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

DOSE REDUCTION TO HUMERAL HEAD IN LEFT AND RIGHT BREAST RADIOTHERAPY

Uroš Gačnik, Primož Peterlin, Daša Grabec


UPORABA FOURIERJEVE TRANSFORMACIJE V RADIOLOŠKI TEHNOLOGIJI

THE USE OF FOURIER TRANSFORM IN RADIOLOGOGY

Janez Žibert


NADZOR KAKOVOSTI DELA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V PROGRAMU DORA

QUALITY CONTROL FOR RADIOGRAPHERS IN THE DORA SCREENING PROGRAMME

Veronika Kutnar