FUNKCIJSKO MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠČNIMI OKVARAMI MOŽGANOV
FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH FOCAL BRAIN LESIONS

Dijana Despot1 , Tina Listar2, Andrej Sirnik2, Nuška Pečarič Meglič2 , Blaž Koritnik3, Janez Podobnik2

1 Študentka študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za radiološko tehnologijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
2 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana
3 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika/Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Zaloška c. 2, 1000
Ljubljana
Korespondenca/Correspondence: viš. pred. mag. Janez Podobnik, dipl. inž. rad., e-mail: janez.podobnik@kclj.si
Prejeto/Recived: 10.8.2014, Sprejeto/Accepted: 1.10.2014
Ključne besede: TEST TEST
Prenesi članek (PRENOS)

POVZETEK

 

Uvod in namen: Funkcijsko magnetnoresonančno (fMR)slikanje kot neinvazivna diagnostična metoda omogoča slikanje delovanja možganov, na podlagi česar lahko npr. določimo položaj motoričnega področja za roko in področij za govor ter ugotovimo, katera možganska polobla je dominantna za govor. To slikanje temelji na merjenju razlike v magnetnih lastnostih oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina v krvi. Namen članka je predstaviti metodo fMR in njeno klinično uporabnost pri bolnikih z žariščnimi okvarami možganov.

Metode dela: Metode, ki smo jih uporabili, so pregled literature o fMR slikanju, sodelovanje pri fMR preiskavah in retrospektivni pregled baze bolnikov z žariščnimi okvarami možganov, pri katerih smo to slikanje opravili med oktobrom 2009 in januarjem 2013. V študijo smo vključili 18 bolnikov, od tega 9 žensk in 9 moških v starosti od 18. do 55. leta. Slikanje smo opravili z magnetnoresonančnim aparatom Magnetom Trio, A Tim System 3.0T. Pridobljene magnetnoresonančne slike smo s pomočjo računalniškega programa MRIconvert najprej iz zapisa DICOM pretvorili v zapis Nifty. Slike smo nato obdelali in statistično analizirali s programskim paketom SPM (Statistical Parametrical Mapping), ki teče v okolju MATLAB. Rezultate smo prikazali s programom MRIcro.

Rezultati: Prikazana so motorična možganska področja za roko in govor ter opredeljena govorna dominanca. Za govor je bila pri 76% bolnikov dominantna leva polobla, pri 24% pa je šlo za obojestransko dominanco. Nihče od bolnikov ni imel desnostranske dominance.

Razprava: Pri bolnikih z žariščnimi okvarami možganov fMR slikanje omogoča prikaz in lokalizacijo pomembnih možganskih področij. To je lahko koristna informacija za nevrokirurga, ki skuša ta področja med operacijo možganov ohraniti nepoškodovana in tako omogočiti bolnikom čim boljše pooperativno okrevanje.

Zaključek: Rezultati raziskave so pokazali, da je bila pri večini bolnikov za govor dominantna leva možganska polobla. Uporaba fMR slikanja je zelo raznolika, saj se uporablja tako v klinične kot v raziskovalne namene.

Ključne besede: fMR, govor, motorika, epilepsija, možganski tumorji

ABSTRACT

 

Introduction: Scoliosis is a three-dimensional spinal deformity which consists of rotation and inclination in the frontal and sagittal plane. In all types of scoliosis the basic diagnostic examination is the total spine x-ray imaging which allows us to confirm the scoliosis, determine its type and measure its degree (Mohar et al., 2009). In this research, the system adopted for total spine imaging was the digital image rotating system which is used in Valdoltra Orthopaedic Hospital.

Aim: To present the digital image rotating system in total spine imaging and to establish its advantages and disadvantages in comparison to the analogue x-ray system. Methods: We examined 6 scoliosis patients aged from 9 to 16. The total spine imaging was performed by the digital image rotating system manufactured by Siemens.

Results and discussion: The parameters for total spine imaging with the digital image rotating system were compared to those previously used with the analogue x-ray system. The distortion of the images obtained by both systems was the same, because the source-to-image receptor distance (SID) was the same (3 m). With the digital system, the mAs was lower and the image quality was better. A disadvantage of the digital system is longer image capture time.

Conclusion: During the growth and development the  curvature of the spine undergoes changes which usually end when growth stops. During the growth, spinal deformities tend to progress. In order to monitor the development of spinal deformities, the AP and lateral images of the total spine have to be taken in the standing or sitting position. The radiology images are needed for accurate measurements of spinal deformities. In 2012, the Valdoltra Orthopaedic Hospital switched from the analogue to digital radiography which improved the image quality by using the digital image
rotating system.