Spoštovani člani kardiovaskularne in interventne sekcije DRI in ostali sodelavci.

Vabimo vas na strokovno srečanje kardiovaskularne sekcije, ki bo dne 17.10.2019 ob 16h v splošni bolnišnici Murska Sobota.

 Dnevni red:

  1. Otvoritev sestanka sekcije
  2. Predavanja (naslovi predavanj bodo javljeni v septembru)
  3. Razno

Udeležba na predavanjih se šteje kot enodnevno strokovno izpopolnjevanje.

Za člane DRI kotizacije ni. Za vse ostale pa je kotizacija 20€, če želijo pridobiti potrdilo o udeležbi.

Po strokovnem delu sledi pogostitev za udeležence srečanja. Vabimo tudi inštrumentarke in inštrumentarje ter merilke in merilce, ki delajo na področjih kardiovaskularne in interventne radiologije.

Udeležba na predavanjih se šteje kot enodnevno strokovno izpopolnjevanje.

Za člane DRI kotizacije ni, za vse ostale znaša kotizacija 20,00 EUR, če želijo pridobiti potrdilo o udeležbi. Potrebna je prijava na spletni strani DRI (radioloski-inzenirji.si – POVEZAVA DO PRIJAVNICE) ali na e-naslov: mare.repnik@gmail.com.

 

Tajnica sekcije:      

Hedvika Šauperl, dipl. inž. rad.

Predsednik sekcije:

Marko Repnik, dipl. inž. rad.