Poročila o mednarodnem sodelovanju DRI  v pripravi …