• Poročilo o delu predstavnika za mednarodno dejavnost v letu 2016 – 2017 (PRENESI)
    • Poročilo pripravil član EFRS, g. Dean Pekarovič, inž. rad. (predstavnik DRI v EFRS)
  • European Qualifications Framework (EQF) Level 6 Benchmarking Document: Radiographers (PRENESI)
  • EFRS Continuous Professional Development (CPD) Recommendations and Guidance Notes (PRENESI)