SEKCIJA ZA RADIOTERAPIJO

Predsednik: MATJAŽ JERAJ Onkološki inštitut – Oddelek radioterapije, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
E-mail: mjeraj@onko-i.si

Radiološki inženir v radioterapiji je pomemben član tima, ki skrbi in zdravi bolnike z rakom ter nekaterimi drugimi nemalignimi stanji. Zadolžen je za postopke v celotni verigi od priprave na obsevanje, dela na simulatorjih do izvedbe obsevanja vključno z verifikacijskimi ter kontrolnimi postopki za natančno izvajanje obsevanja. Uporablja visokotehnološko opremo od najmodernejših CT, MR, PET CT simulatorjev do sodobnih linearnih pospeševalnikov z raznovrstno opremo, ki se neprestano razvija in tehnološko napreduje. Radiološki inženir v radioterapiji je tesno vpet tudi v delo z bolniki ter svojci tudi na psihološkem področju in je vsakodnevno z njimi v boju s težko boleznijo.

Poročilo o delovanju sekcije za leto 2019 (PRENESI)