BILTEN – DRI 2009/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PREDNOSTI IN SLABOSTI DIGITALNE DENTALNE RADIOGRAFIJE

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL DENTAL RADIOGRAPHY

Mateja Pretnar, Nejc Mekiš


HIPERTERMIJA IN OBSEVANJE

HYPERTHERMIA AND RADIATION

Jana Golob


Con Pas: 3-D KONFORMNA OBSEVALNA TEHNIKA PODROČJA GLAVE IN VRATU, KOT ALTERNATIVA IMRT-ju

Con Pas: 3-D CONFORMAL IRRADIATION TECHNIQUE FOR HEAD&NECK TREATMENT AS AN ALTERNATIVE TO IMRT

Nevenka Čuk, Matevž Mlekuž


TEACHING THE ELEPHANT TO DANCE. PRESENTATION OF RADIOGRAPHIC CASE STUDIES AS A REFLECTIVE TOOL

Michaela Davis

Comments are closed.