BILTEN – DRI 2010/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PRIMERJAVA VENTILACIJSKO PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFSKE ANGIOGRAFIJE PLJUČ PRI PLJUČNI EMBOLIJI

COMPARISON OF VENTILATION PERFUSION SCINTIGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHIC PULMONARY ANGIOGRAM FOR THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM

Daniela Simaković, Sebastijan Rep


EXPERIMENTAL E-LEARNING COURSE FOR HUNGARIAN RADIOGRAPHERS

Csaba Vandulek, Lilla Toth, Tamas Donko


ROLE OF THE DIFFERENT RADIOLOGICAL IMAGING MODALITIES IN THE DIAGNOSIS AND STAGING OF EQUINE NAVICULAR SYNDROME. A REVIEW

D’Helft C, Brennan PC, Davis M


PREGLED IN OCENA VARNOSTNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU ADR CESTNIH PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI NA PODROČJU SLOVENIJE

SURVEY AND EVALUATION OF THE ADR SAFETY MEASURES APPLICABLE TO THE RADIOACTIVE DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION IN SLOVENIA

Thomas Breznik, Marko Gerbec, Borut Smodiš


KODEKS ETIKE

Evropska zveza društev za radiologijo (EFRS)

Comments are closed.