BILTEN – DRI 2011/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


KONTROLA POLOŽAJA KATETROV PRI VISOKODOZNI BRAHITERAPIJI RAKA PROSTATE

CONTROL OF NEEDLES POSITION IN HIGH-DOSE-RATE BRAHITHERAPY OF PROSTATE CANCER

Aljaž Bernik, Valerija Žager, Primož Marolt


AMERIKA; JE TAM RES AMERIKA?

USA – IS IT REALLY THE PROMISED LAND?

Tina Starc


IZRAČUN POVPREČNE ŽLEZNE DOZE PACIENTK PRI MAMOGRAFIJI

CALCULATION OF MEAN GLANDULAR DOSE RECEIVED IN MAMMOGRAPHY

Anamarija Kostiov, Urban Zdešar

Comments are closed.