BILTEN – DRI 2012/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


ANALIZA ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK PRI INTENZITETNO MODULIRANI RADIOTERAPIJI GLAVE IN VRATU IN OVREDNOTENJE ROBOV PRI PLANIRANEM TARČNEM VOLUMNU

ANALYSIS OF ELECTRONIC PORTAL IMAGES WITH INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY IN HEAD AND NECK RADIOTHERAPY AND EVALUATION OF THE PLANNING TARGET VOLUME

Atidža Zenjiloska Dikoska, Matevž Mlekuž, Valerija Žager


IZVEDBA TESTA SPREJEMLJIVOSTI ZA MERILNIK AKTIVNOSTI S POMOČJO PROGRAMSKE APLIKACIJE TESTDOSECAL

PERFORMANCE OF ACCEPTANCE TEST FOR A DOSE CALIBRATOR WITH THE HELP OF A TESTDOSECAL SOFTWERE APPLICATION

Damjan Kuzmić, Gregor Omahen, Eva Podovšovnik Axelsson, Damijan Škrk


MAGNETNO RESONANČNA SPEKTROSKOPIJA PRI SUMU NA MOŽGANSKI TUMOR

MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN SUSPECTED BRAIN TUMOUR

Tina Lončarič, Janez Podobnik, Nuška Pečarič Meglič

Comments are closed.