BILTEN – DRI 2013/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


UPORABA 3T MR TOMOGRAFA PRI PRIKAZOVANJU OBOLENJ PRSNIH ORGANOV, KI SO POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI AZBESTU

USE OF 3T MR TOMOGRAPH TO DISPLAY THORACIC ORGAN DISEASES RELATED TO ASBESTOS EXPOSURE

Janez Podobnik


DOZA NA OSEBJE V OPERACIJSKI DVORANI

DOSE TO MEDICAL PERSONNEL IN THE OPERATING ROOM

Patricija Jakšič, Boštjan Gajšek, Nejc Mekiš


DOZA NA OČI PRI KLASIČNEM RENTGENSKEM SLIKANJU GLAVE

DOSE TO EYES IN CONVENTIONAL HEAD RADIOGRAPHY

Leja Bakan, Nejc Mekiš

Comments are closed.