BILTEN – DRI 2013/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers
(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


ZADOVOLJSTVO Z DELOM MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI V SLOVENIJI

WORK SATISFACTION AMONG RADIOGRAPHERS IN SLOVENIA

Dragana Milanović, Maja Pohar Perme, Tina Kogovšek


MOTIVACIJA MENTORJEV ZA DELO S ŠTUDENTI RADIOLOŠKETEHNOLOGIJE NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH V SLOVENIJI

MENTOR MOTIVATION FOR WORKING WITH RADIOHRAPHY STUDENTS AT RADIOLOGY DEPARTMENTS IN SLOVENIA

Jožica Gmeiner Rajbar


INJICIRANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA V DESNO ALI LEVO ROKO? VPLIV ARTEFAKTOV PRI CT ANGIOGRAFIJI KAROTIDNIH ARTERIJ

RIGHT OR LEFT ARM INJECTION OF CONTRAST AGENT? ARTEFACTS INFLUENCE INCOMPUTED TOMOGRAPHY OF CAROTID ARTERIES

Miha Kovačič, Dejan Hribar, Nina Djurić, Sabina Steržaj, Tine Holc, Aleksandra Janežič, Janez Žibert


SODELOVANJE MED POKLICNIMI SKUPINAMI V ZDRAVSTVENIH TIMIH RADIOLOŠKEGA ODDELKA IN KIRURŠKE AMBULANTE PRI OBRAVNAVI URGENTNEGA PACIENTA

COLLABORATION AMONG OCCUPATIONAL GROUPS IN HEALTH CARE TEAMS OF THE RADIOLOGICAL DEPARTMENT AND SURGICAL OUTPATIENT CLINIC WHEN TREATING APATIENT REQUIRING EMERGENCY MEDICAL CARE

Katica Leva

Comments are closed.