BILTEN – DRI 2014/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PRIMERJAVA MED SLIKANJEM SAKROILIAKALNIH SKLEPOV V AP IN PA PROJEKCIJI

SACROILIAC JOINT IMAGING COMPARISON BETWEEN AP AND PA PROJECTION

Nejc Mekiš, Igor Kocijančič, Peter Stegnar


PRIMERJAVA T2*GRADIENT EHO PULZNEGA ZAPOREDJA S SUSCEPTIBILNO OBTEŽENIM PULZNIM ZAPOREDJEM

T2*GRE ECHO PULSE SEQUENCE COMPARED TO SUSCEPTIBILITY-WEIGHTED IMAGING

Katja Romarič, Tine Holc, Miran Jeromel, Janez Podobnik


DOZA NA ŠČITNICO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

THE EFFECT ON THYROID SHIELDING IN INTRAORAL DENTAL RADIOGRAPHY

Janja Fürer, Nejc Mekiš


KAKO DOBRO POZNAMO IN KDAJ UPORABLJAMO DODATNE PROJEKCIJE PRI MAMOGRAFIJI

HOW WELL WE KNOW AND WHEN WE USE ADDITIONAL PROJECTIONS IN MAMMOGRAPHY

Špela Tevž, Anamarija Kostiov

Comments are closed.