BILTEN – DRI 2015/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PRIMERJAVA INTENZITETNE MODULIRANE IN TRIDIMENZIONALNE KONFORMNE TEHNIKE OBSEVANJA TUMORJEV GLAVE IN VRATU

COMPARISON OF INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY TECHNIQUE AND THREE-DIMENSIONAL CONFORMAL RADIOTHERAPY TECHNIQUE FOR HEAD AND NECK TUMORS

Petra Babič, Gaber Plavc, Primož Strojan


VELJAVNOST USTNE IZJAVE PACIENTKE O POTRDITVI OZ. ZANIKANJU NOSEČNOSTI

THE VALIDITY OF AN ORAL STATEMENT REGARDING PREGNANCY GIVEN TO THE RADIOGRAPHER BY A PATIENT

Blanka Kozel, Doroteja Lopert, Nejc Mekiš


ČASOVNA ANALIZA KAKOVOSTI DIGITALNIH RENTGENSKIH SLIK

QUALITY ANALYSIS OF TIME-DERIVED DIGITAL X-RAY IMAGES

Jani Izlakar, Urban Zdešar, Janez Žibert

Comments are closed.