BILTEN – DRI 2016/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PROTOKOL PREVERJANJA KAKOVOSTI ZA MAGNETNO RESONANČNI TOMOGRAF

QUALITY CONTROL PROTOCOL FOR A MAGNETIC RESONANCE IMAGE SCANNER

Nina Djurić, Janez Podobnik, Dejan Žontar


ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODROČJE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

DOSE REDUCTION TO HUMERAL HEAD IN LEFT AND RIGHT BREAST RADIOTHERAPY

Uroš Gačnik, Primož Peterlin, Daša Grabec


AVTOMATIČNA DETEKCIJA ARTEFAKTOV NA MAMOGRAFSKIH SLIKAH

AUTOMATIC DETECTION OF ARTIFACTS ON MAMMOGRAPHIC IMAGES

Nejc Mekiš, Urban Zdešar, Anja Golja, Aljaž Iskra, Janez Žibert

Comments are closed.