BILTEN – DRI 2017/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


VPLIV ŠTEVILA OBSEVALNIH POLOŽAJEV NA PARAMETRE INVERZNIH BRAHITERAPEVTSKIH OBSEVALNIH PLANOV RAKA PROSTATE

THE EFFECT OF DWELL POSITIONS ON PARAMETERS IN INVERSE PLANNING OF PROSTATE CANCER BRACHYTHERAPY

Valerija Žager Marciuš, Sabina Androjna, Teja Lapornik , Primož Marolt


VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

THE ROLE OF RADIOGRAPHERS IN THE DETECTION OF APPENDICULAR SKELETON IN THE ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENT

Martina Nezman, Maja Pohar Perme, Andrej Čretnik, Tina Starc


PRIMERJAVA OBSEVANOSTI PACIENTOV MED PANORAMSKIM SLIKANJEM IN INTRALORALNIM SLIKANJEM STATUSA ZOB

DOSE COMPARISON BETWEEN PANORAMIC IMAGING AND FULL MOUTH SERIES

Rebeka Viltužnik, Nejc Mekiš

Comments are closed.