Predstavljamo se

Kdo je radiološki inženir

Radiološki inženir je fakultetno izobraženi zdravstveni delavec.  Je strokovnjak na področju vseh vrst medicinskih slikanj in obsevanj za potrebe diagnostike in zdravljenja na področja radioterapije. Radiološki inženirji upravljajo z visokoenergijskimi aparaturami namenjenimi za zdravljenje onkoloških bolezni. V procesu priprave na obsevanje radiološki inženir izvede ct/mr simulacijo, kjer določi ustrezen položaj bolnika in uporabi imobilizacijske pripomočke, kot so npr. termoplastične maske ali vakuumske blazine, s čimer se zagotovi ponovljivo lego med obsevanji.

Delovno okolje
S sedežem v bolnišnici radiološki inženir skupaj s sodelavci v multidisciplinarnem timu oblikuje načrt zdravljenja in podpira bolnike, do konca zdravljenja.
Nevarnosti

Radiološki inženir delo opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja zdravstvena zakonodaja. Ob nepravilni uporabi slikovne opreme in neupoštevanju načel dobre radiološke

demo-attachment-1215-diamond
Kako postanem radiološki inženir?

Če želite postati radiološki inženir morate na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani opraviti triletni dodiplomski študij radiološke tehnologije.

Rtg 1
RTG 2
RTG 3
Delovno okolje

S sedežem v bolnišnici radiološki inženir skupaj s sodelavci v multidisciplinarnem timu oblikuje načrt zdravljenja in podpira bolnike, do konca zdravljenja. Tudi po končanem zdravljenju radiološki inženir sodeluje pri spremljanju bolnikovega stanja z rednimi kontrolnimi slikanji. Radiološki inženir dela v timu z drugimi strokovnjaki, najpogosteje je to zdravnik specialist radiolog, radioterapevt ali specialist nuklearne medicine.

Med diagnostične slikovne metode spadajo klasično rentgensko slikanje, ter specialno usmerjena slikanja na osnovi rentgenskega sevanja, kot so: urološka diagnostika, ginekološka diagnostika, gastroenterološka diagnostika, stomatološka diagnostika, denzitometrija, mamografija, ortopedske preiskave ter kardiovaskularna in interventna radiologija.

Med naprednejše slikovne tehnologije, ki delujejo s pomočjo ionizirajočega rentgenskega sevanja spada slikanje z računalniško tomografijo (CT). Poleg tega radiološki inženirji upravljajo slikovne naprave, ki za zajem slik ne uporabljajo ionizirajočega sevanja, to sta magnetno resonančno slikanje (MR) in ultrazvok (UZ).

Na oddelku za nuklearno medicino opravljajo radiološki inženirji celo vrsto preiskav, kot so scintigrafije skeleta, ledvic, PET-CT in SPECT. Pri svojem delu uporabljajo radioaktivne izotope, poleg diagnostičnih pa izvajajo tudi terapevtske posege.

Radiološki inženirji so pomemben del tima v radioterapiji. Njihovo delo zajema pripravo bolnika na obsevanje in izvajanje obsevanja z linearnimi pospeševalniki visokih energij. Skrbijo za natančno izvedbo obsevanja s pomočjo različnih slikovnih tehnik ter sodelujejo pri postavitvi protokolov za najnovejše obsevalne tehnike.

Radiološki inženirji se lahko zaposlijo na radioloških oddelkih vseh bolnišnic, v zdravstvenih domovih,  prav tako lahko delo poiščejo v zasebnem sektorju. Najpogosteje, v 85 % se diplomanti radiološke tehnologije zaposlijo na področju diagnostične radiologije. V 12 % odstotkih se zaposlijo na področju radioterapije, nekaj odstotkov pa na področju nuklearne medicine.

Nevarnosti

Radiološki inženir delo opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja zdravstvena zakonodaja. Ob nepravilni uporabi slikovne opreme in neupoštevanju načel dobre radiološke prakse lahko pride do prekomernega obsevanja tako preiskovanca kot tudi osebja. Pri svojem delu je radiološki inženir izpostavljen poškodbam in okužbam. Pri delu uporablja nesvinčena in svinčena zaščitna sredstva, kot so svinčeni plašč, predpasnik, zaščitna očala s svinčenim steklom in svinčene rokavice. Radiološki inženir pri svojem delu nosi uniformo in termoluminiscentni dozimeter, ki meri prejeto dozo ionizirajočega sevanja.

Dodatni ukrepi za zaščito pred škodljivimi vplivi pri delu so: skrajšani delovni čas, podaljšan letni dopust in pogostejši preventivni zdravniški pregledi.

Kako postanem radiološki inženir?

Če želite postati radiološki inženir morate na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani opraviti triletni dodiplomski študij radiološke tehnologije. To stopnjo študija zaključite z uspešno opravljeno in zagovarjano diplomsko nalogo. Izobraževanje lahko nadaljujete na podiplomskem magistrskem študiju, ki traja dve leti.  Svojo izobrazbo lahko nadgradite tudi na doktorskem nivoju.

Po diplomi boste morali pridobiti klinične izkušnje v obliki pripravništva, preden boste postali popolnoma usposobljeni radiološki inženir.

Kot študent in kvalificiran radiološki inženir se lahko včlanite v Društvo radioloških inženirjev, Zbornico radioloških inženirjev in Sindikat Sevalcev.

Če vas zanimajo naravoslovna znanost in zdravstvene vede, uživate v skupinskem delu in želite pomagati ljudem, potem bo kariera radiološkega inženirja prava izbira za vas.