Kongres UIMR FBiH z mednarodno udeležbo

Obavijest,

Poštovane koleginice i kolege, predsjedništvo Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH, želi Vas obavjestiti o organizaciji Kongresa UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem u Fojnici u terminu od 5-7.maja 2017.godine u hotelu „Nature“ i resorta Aquareumal.

Pozivamo naše članove, kolege iz regiona da uzmu učešća na prestojećem Kongresu i prijave svoje radove na e-mail adresu Udruženja; mail@uimr.ba, iteufik_orahovac@hotmail.com.

Teme Kongresa su: Savremene dijagnostičke i terapijske procedure sa osvrtom na; radiodijagnostiku, radioterapiju, nuklearnu medicinu i radiološku zaštitu.

Prijava radova do 1.4.2017.godine

Program Kongresa i II obavjest 20.4.2017.godine

Cijena kotizacije za članove Udruženja koji plaćaju članarinu;

Rana kotizacija do 01.4.2017.godine je 80.00 KM, za ostale kolege iz FBiH, koji ne plaćaju članarinu je 100.00 KM.

Poslije 01.4.2017.godine kotizacija za članove koji plaćaju članarinu je 100.00KM, a za kolege koji ne plaćaju je 125.00KM

Kotizacija za studente Fakulteta zdravstvenih studija je 50.00KM.

Za goste iz regiona članarina je 150.00 KM ili 75.00€

Hotelski paket aranžman iznosi 180.00KM u resort Aquareumal, apartmansko naselje, a u hotelu „Nature“ od 250.00KM u jednokrevetnoj sobi i 220.00KM u dvokrevetnoj sobi.

Rezervacije smještaja ide preko recepcije hotel „Nature“ Fojnica,

Phone: +387 30 54 75 00

Mobile: +387 63 77 63 00

Fax: +387 30 54 76 10

e-mail;rezervacije@ncf.ba

Za sve informacije možete nazvati;

Mobile: +387 61 48 52 47   – Teufik Orahovac

Comments are closed.