PREDSTAVIMO SE

ZDRUŽENJE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

V ZDRI se prostovoljno združujejo višji rentgenski tehniki, višji radiološki tehniki, radiološki inženirji, diplomirani radiološki inženirji, diplomirani inženirji radiološke tehnologije in magistri inženirji radiološke tehnologije.

demo-attachment-48-Path-757

2024

Dogodki in izobraževanja

demo-attachment-49-Path-767

Pravilnik

Pravilnik o delu disciplinskih organov

demo-attachment-49-Path-767

Pravilnik

za financiranje svojih članov

demo-attachment-49-Path-767

Pravilnik

o volitvah

demo-attachment-49-Path-767

Pravilnik

o finančnih nagradah za predavatelje na strokovnih in znanstvenih srečanjih ZDRI

Path-767

Izstopna

izjava

demo-attachment-54-Path-1630

Statut

Društva radioloških inženirjev

Ob vstopu v združenje novi član podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval članarino za tekoče leto.

Član ZDRI je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete – Oddelka za radiološko tehnologijo. Član ZDRI a lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Pravice članov ZDRI so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem združenja ter njegovim finančnim in ­materialnim poslovanjem,
 • da o delu združenja seznanijo organizacije, v katerih so zaposleni,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov ZDRI so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja,
 • da se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira združenje,
 • da varujejo ugled združenja.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela imajo vsi v funkcije organov voljeni člani ZDRI po vsakršnem prenehanju funkcije še 6 mesecev dolžnost predajati delo in uvajati naslednika, če je to po oceni združenja potrebno.

V primeru, da član poda odstopno izjavo ali preneha plačevati mesečno članarino ali ko članarine ni poravnal za tekoče leto, mu z dnem odstopne izjave ali z dnem neplačila mesečnega obroka/letnega zneska članarine propadejo vse pravice članstva.

naš tim
Nejc Mekiš

Nejc Mekiš

Predsednik
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Sašo Arnuga

Sašo Arnuga

Podpredsednik
MDT&T d.o.o.
Erna Alukić

ERNA ALUKIĆ

Tajnica
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uroš Gačnik

UROŠ GAČNIK

Blagajnik
Onkološki Inštitut Ljubljana
Sodelovanje na nedavnem webinarju za radiološke inženirje je bilo izjemno navdušujoče. Odlična organizacija, strokovni govorci in relevantne vsebine so presegle pričakovanja. Hvaležen sem za priložnost pridobivanja novih informacij ter izmenjavo izkušenj in se z veseljem veselim prihodnjih dogodkov. Webinar je izstopal zaradi brezhibne tehnične podpore, kar je omogočilo gladko izvedbo predstavitev. Razprave o najnovejših tehnologijah v radiologiji in praktične rešitve za izzive v naši industriji so bile izredno koristne. Interaktivnost dogodka, še posebej možnost postavljanja vprašanj in sodelovanja v živo, je dodala vrednost izkušnji, kar je omogočilo poglobljeno razumevanje obravnavanih tem.
Jani Vižintin
RI - diagnostika
Kaj pravijo o nas

Smo tim, ki prisluhne potrebam vsake regije, skrbi za kakovostno izvedbo skupščin ter aktivno podpira izvajanje sklepov. Z rednim srečevanjem in usklajevanjem v predsedstvu ohranjamo ravnovesje med finančnim načrtovanjem, upravljanjem društvenega premoženja in nenehnim iskanjem novih priložnosti za razvoj in sodelovanje. Zavezani smo transparentnosti in odprtosti ter si prizadevamo, da vsak član najde svoj glas in prostor v tem enkratnem radiološkem združenju.