Včlanite se

Postanite del skupnosti
S članstvom pridobite dostop do najsodobnejših strokovnih dogodkov, izobraževanj ter vrhunskih strokovnjakov na področju radiologije. Sodelovanje v naši skupnosti ne širi le vašega strokovnega znanja, temveč vam omogoča tudi aktivno prispevanje k razvoju in krepitvi ugleda radiološke inženirske stroke v Sloveniji. Postanite del trajnostne in vplivne skupnosti, kjer se povezujemo in gradimo na skupnih znanjih.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o bodočem članu ali članici

Ime in priimek
Stalno prebivališče
Imam tudi začasno prebivališče

Status zaposlitve ali študija

Moj status je

Dosežena izobrazba

Plačilo članarine

Izjava
Clear Signature
demo-attachment-126-project
Število članov
0
demo-attachment-129-smile
Število študentov
0
demo-attachment-125-planning
Število dogodkov v letošnjem letu
0
demo-attachment-122-opportunity
Število oseb na dogodkih
0
Poslanstvo združenja

Izkoristite prednosti članstva, ki vam bodo omogočale razvoj na vaši karierni poti ter prispevale k rasti in vplivu skupnosti radiološke tehnologije v Sloveniji.

Prizadevamo si za soustvarjanje močne in povezane skupnosti radioloških inženirjev. Naš namen je spodbujati sodelovanje, izmenjavo znanja ter zagotavljati podporo in mentorstvo članom. Hkrati se osredotočamo na razvoj in uveljavljanje strokovnih standardov ter vzpostavljanje učinkovite komunikacije med regijami, s ciljem ustvarjanja trajnostnega okolja za rast in razvoj stroke v Sloveniji.

Naš tim
Nejc Mekiš

Nejc Mekiš

Predsednik
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Sašo Arnuga

Sašo Arnuga

Podpredsednik
MDT&T d.o.o.
Erna Alukić

ERNA ALUKIĆ

Tajnica
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uroš Gačnik

UROŠ GAČNIK

Blagajnik
Onkološki Inštitut Ljubljana
Sodelovanje na nedavnem webinarju za radiološke inženirje je bilo izjemno navdušujoče. Odlična organizacija, strokovni govorci in relevantne vsebine so presegle pričakovanja. Hvaležen sem za priložnost pridobivanja novih informacij ter izmenjavo izkušenj in se z veseljem veselim prihodnjih dogodkov. Webinar je izstopal zaradi brezhibne tehnične podpore, kar je omogočilo gladko izvedbo predstavitev. Razprave o najnovejših tehnologijah v radiologiji in praktične rešitve za izzive v naši industriji so bile izredno koristne. Interaktivnost dogodka, še posebej možnost postavljanja vprašanj in sodelovanja v živo, je dodala vrednost izkušnji, kar je omogočilo poglobljeno razumevanje obravnavanih tem.
Jani Vižintin
RI - diagnostika
Kaj pravijo o nas

Smo tim, ki prisluhne potrebam vsake regije, skrbi za kakovostno izvedbo skupščin ter aktivno podpira izvajanje sklepov. Z rednim srečevanjem in usklajevanjem v predsedstvu ohranjamo ravnovesje med finančnim načrtovanjem, upravljanjem društvenega premoženja in nenehnim iskanjem novih priložnosti za razvoj in sodelovanje. Zavezani smo transparentnosti in odprtosti ter si prizadevamo, da vsak član najde svoj glas in prostor v tem enkratnem radiološkem združenju.