ZBORNIK 4. KONGRES – ZREČE

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS ZBORNIKA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


RADIOTERAPIJA RAKA PREBAVIL

RADIOTHERAPY OF GASTROINTESTINAL CANCER

Irena Oblak


POJAVNOST STRANSKIH UČINKOV PRI OBSEVANJU RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA Z UPORABO BOLUSA

OCCURRENCE OF SIDE EFFECTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS WITH A BOLUS

Razboršek Anej, Štrljič Karmen, Verstovšek Ester, Žager Marciuš Valerija


MAGNETNO RESONANČNO SLIKANJE V PROCESU NAČRTOVANJA OBSEVANJA

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE PROCESS OF RADIATION THERAPY PLANNING

Marko Zaletelj, Andrej Breznik


POMEN TEHNIKE GLOBOKEGA ZADRŽANEGA VDIHA PRI OBSEVANJU LEVE DOJKE

THE SIGNIFICANCE OF DEEP INSPIRATION BREATH HOLD WHILE IRRADIATING LEFT BREAST

Katja Rožič, Valerija Žager Marciuš, Aleš Posl


UMETNA INTELIGENCA IN NJEN RAZVOJ V ZDRAVSTVU

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RADIOLOGY

Katja Kupljenik


RAZVOJ POKLICA RADIOLOŠKI INŽENIR SKOZI ČAS

DEVELOPING THE PROFESSION OF A RADIOLOGICAL ENGINEER TROUGH TIME

Matej Podsedenšek, Nataša Pfeifer, Barbara Steblovnik Čater


PREPOZNAVNOST POKLICA RADIOLOŠKI INŽENIR

RECOGNITION OF THE RADIOGRAPHY PROFESSION

Nina Djurić


VSEŽIVLJENJSKI STROKOVNI POKLICNI RAZVOJ

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Monika Kunšič, Matic Kavčič, Tina Starc


MR PRIHODNOSTI ŽE DANES MR FUTURE ALREADY TODAY

Tomaž Kavčič


PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

COMPARISON OF PROTOCOLS IN SCOLIOSIS IMAGING BETWEEN HEALTHCARE INSTITUTIONS IN SLOVENIA

Majer Karin, Patricija Jesih, Tina Starc


NASTAVITEV RAVNIN PRI MAGNETNO RESONANČNEM SLIKANJU SRCA

PLANNING THE CARDIAC VIEWS FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Tina Robida


MAPIRANJE T2 RELAKSACIJSKEGA ČASA ZDRAVEGA HRUSTANCA KOLENA

T2 MAPPING OF HEALTHY KNEE CARTILAGE

Laura Kocet, Nika Zalokar, Katja Romarić


POMEN MAGNETNORESONANČNEGA SLIKANJA PRI DISEKCIJI NOTRANJE KAROTIDNE ARTERIJE

SIGNIFICANCE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN INTERNAL CAROTID ARTERY DISSECTION

Gregor Golja, Irena Snoj


Medrad Stellant injektor in brizge za 12-urno uporabo

Tamara Kebec Ileršič


PREDNOSTI PET/CT V DIAGNOSTIKI OBŠČITNIČNIH ADENOMOV

THE ADVANTAGES OF PET / CT IN THE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMAS

Sebastijan Rep, Marko Hočevar, Luka Ležaič


DOLOČITEV BOLNIŠNIČNIH DIAGNOSTIČNIH REFERENČNIH RAVNI PRI IZBRANIH TRAVMATOLOŠKIH OPERATIVNIH POSEGIH

SETTING HOSPITAL DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS FOR CHOSEN TRAUMA SURGICAL PROCEDURES

Katja Korez, Damijan Škrk


CT VODENA PUNKCIJA TAKO IN DRUGAČE

CT- GUIDED BIOPSY IN PERSPECTIVE

Maja Fujan

Comments are closed.